Om Aalborg Valgmenighed

Hvad eller hvem er Aalborg Valgmenighed?

Aalborg Valgmenighed er inden for folkekirkens rammer et kreativt og inspirerende trosfællesskab, som tager udgangspunkt i, at kristendommen først og fremmest er en levende relation med en Gud, der elsker os og ønsker at være en del af vores liv. Vi er et fællesskab, som inviterer til både kritisk refleksion og personlig erfaring af den kristne trospraksis gennem inspirerende undervisning, dynamisk lovsang, levende spiritualitet og aktiv tjeneste for mennesker i vores by.

Aalborg Valgmenighed er en del af folkekirken og under tilsyn af domprovsten og biskoppen. Vi hører ikke til noget bestemt sogn og har selvstændig økonomi uden tilskud fra staten. Som valgmenighed har vi stor frihed til at fejre gudstjenester på utraditionelle måder, og vores fællesskab er kendetegnet ved høj energi, mange frivillige og en uhøjtidelig stil. Vi kalder det “folkekirke på nye måder”. Du kan kalde det, hvad du vil – men du kan også komme og besøge os først.

Vi håber, du vil føle dig hjemme, når du træder ind ad døren til Aalborg Valgmenighed. Forhåbentlig står døren allerede åben, når du kommer, og du får dit første møde med nogle af de meget forskellige mennesker, der tilsammen udgør en stor og spraglet familie med det tilfælles, at vi er optaget af at udforske og udleve den kristne tro.

Kirke og gudstjeneste i Aalborg

Vision

Vores vision er at skabe åndelig, social og kulturel forvandling ved at samle mennesker om at elske Gud, elske livet og elske Aalborg.

Elsk Gud – fordi Gud er en lidenskabelig Gud, der kalder på vores hjerter.
Elsk livet – fordi Gud har skabt livet, for at vi skal nyde det og tage vare på det i alle dets skikkelser i eget og i andres liv.
Elsk Aalborg – fordi Gud elsker byer og alle de mange forskellige mennesker, der bor i dem.

Mission

Vores mission er at kalde mennesker til personlig tro og efterfølgelse af Jesus og ansvarligt medlemskab af kirken.

Det gør vi ved at:

– invitere til fællesskab og nærhed med både Gud og mennesker (være)
– inspirere til menneskelig og åndelig vækst (vokse)
– udfordre til tjeneste og drage omsorg for hinanden (virke)

Værdier

Aalborg Valgmenighed har vedtaget fire vigtige værdier, som bestemmer vores måde at arbejde med fællesskab på:

1. Innovation – vi finder nye veje og udvikler kreative ideer i vores måde at være folkekirke på.

2. Inklusion – vi bygger fællesskaber, som man hurtigt og let kan blive en del af.

3. Forvandling – vi har fokus på at skabe positiv og varig forvandling i menneskers liv.

4. Kvalitet – vi gør vores allerbedste i store og små ting.