Parkeringsvejledning

P1 + P3 + P4: 10 pladser
P2: 10 pladser.
P5: 7 pladser.
P6: Betalingsparkering i P-hus 16 kr. i timen, indkørsel via Kielersvej, ca. 500 meter fra kirken.
P7: 30 pladser i begge sider af Bødkervej, ca. 300 meter fra kirken.
P8: 15 pladser i begge sider af vejen på den korte side af Bødkervej.

Med hensyn til parkering på P7, P8 og Hjulmagervej gælder at man skal holde mindst 10 meter fra indkørsler, dette er meget vanskeligt på Hjulmagervej lige omkring kirken, og der kommer mange P-vagter.

For at se de nøjagtige placeringer af P pladser for P1, P2, P3, P4 og P5 se billede herunder:

Dette er kun en vejledning og parkering er naturligvis på eget ansvar.