Kaldet-tanken

En prædikenserie over forskellige kaldelsesberetninger i Bibelen