Mennesket mod naturen?

– En fasteprædikenserie om den kosmiske dimension i Romerbrevet