Som folk er flest?

– men I er en udvalgt slægt… (1. Pet. 2,9)